Uyluk Kemiği vucüdumuzun neresinde yer alır ?

Uyluk Kemiği vucüdumuzun neresinde yer alır ?

Vücudumuzun kalça ile diz kapağı arasında kalan kısmına uyluk denir. Uyluk iskeleti femur adındaki bir tek kemikten oluşur. Vücudun en büyük ve en uzun kemiği olan femur (uyluk kemiği) üst ucundan kalça kemiğiyle makara şeklindeki alt ucuyla da bacak kemikleriyle mafsallanır.

Uyluk bölgesindeki birçok kasın çeşitli hareketlerde özellikle ayakta durmak ve yürümekteki önemi büyüktür.UYLUK KEMİĞİÜst bacak kemiğidir. Vücuttaki en büyük ve en kuvvetli kemiktir. Üst ucunda, pelvis’in acetabulum adı verilen girintisi içinde eklem yapar. Alt ucu, alt bacağın bü­yük kemiği olan tibya ile, dizde eklemleşir. Diz ekleminin ön yüzünde dizka-pağı kemiği vardır. Diz eklemi, tek ek­senli bir eklemdir. Gövdenin ayak üze­rindeki dönme hareketi ise, kalçada olur.
Femur başı ve boynu ile femur cismi arasında 125 derecelik bir açı vardır ve dönme, femur başı ile alt ucunu birleş­tiren eksen üzerinde taşınmaktadır. Fe-mur’un en çok kınlabilen yeri, boynu­nun, femur başı veya cismi ile birleştiği bölgeleridir. Gençlerde bu tip kırığa pek rastlanmaz, çünkü boynun iç bölümü ve femur cismi, kuvvet çizgileri boyunca, kaim kemik dokusuyla sağlamlaştırılmış­tır. İleri yaşlarda ise, kemik esnekliğini kaybettiğinden, önemsiz bir düşme sonu­cu dahi, femur boynu kırılabilir. Burada tedavi şekli, içten tespittir:
Femur başı, özel bir çiviyle yerine tespit edilir ve hasta, hemen yürüyebilir (böylelikle, yaşlı bir kişinin uzun süre yatırılması ve bunun sakıncaları önlenmiş olur). Femur cismi kırığı, çok ciddi bir kırık olup, genellikle çok şiddetli bir darbe sonucu görülür. Bu durumda, bacaklar birbirine bağlanıp, hasta, mümkün olan süratle hastaneye götürülmelidir, çünkü bu kırıkla birlikte bir şok görülmesi söz konusudur.
Bunun tedavisi, çekme ile­dir ve epey zaman alır (3 ay yatakta ve yaklaşık olarak 6 ay alçıda yürüme şek­linde olduğundan, kişi, ancak 9 ay son­ra iş görebilir). Bütün bu tedavi süre­since, kas ve eklemleri hareket ettirici egzersizler yapılmalıdır; aksi halde ba­cak zayıflar ve bükülmesi çok güçleşir


Vücudun kalça ile diz kapağı arasında kalan kısmına uyluk denir. Uyluk iskeleti femur adındaki bir tek kemikten yapılmıştır. Vücudun en büyük ve en uzun kemiği olan femur (uyluk kemiği) üst ucundan kalça kemiğiyle makara şeklindeki alt ucuyla da bacak kemikleriyle mafsallanır.
Uyluk bölgesindeki birçok kasın çeşitli hareketlerde özellikle ayakta durmak ve yürümekteki önemi büyüktür.
Uyluğun iç kısmından uyluk atardamarı geçer. Bu damar kasıktan çıkarak içten aşağı doğru iner ve diz ardına doğru kıvrılır. Kasıktan veya uyluğun iç kısmından olan yaralanmalar aniden fazla kan kaybına sebebiyet verdiğinden önemlidir. Bu kanamalar bazen öldürücü olabilir.
Uyluk kemiği kırıklarının önemi de bundan aşağı kalmaz. Vücudu taşıyan ve yürümede birinci derecede vazifesi olan bu kemiğin kırıklarında tedavi çok dikkat ve itina ister.
Baldırın içindeki uzun iki kemikten kalın olanı. Vücutta uzunluk ve kalınlık bakımından uyluk kemiğinden (femur) sonra gelir. Yetişkinlerde kaval kemiği üç köşelidir; üç kenarı ve üç yüzü vardır.
Baldırın iç ve ön tarafında bulunur; bunun dış arka tarafında kamış kemiği (fibula) yer alır. Bu iki kemikten yalnız kaval kemiği, uyluk kemiği ile eklem yapar ve uyluk kemiği aracılığıyla iletilen gövde ağırlığı baldırda yalnız kaval kemiğine devredilir.
Kaval kemiği nisbeten ince olmasına rağmen çok sağlamdır. Bu yüzden de uyluk kemiğinden devredilen gövde ağırlığını tek başına taşıyabilecek durumdadır. Kamış kemiğinin ağırlık taşıma görevi olmadığından, kaval kemiğinden çok daha incedir.

İnsan vücudunda kalça eklemiyle diz eklemi arasındaki bacak bölgesine verilen ad. Bu bölgede insan iskeletinin en uzun kemiği olan uyluk kemiği (femur) tek başına bulunur. Üst tarafta kalça kemiği, alt tarafta kaval kemiği ve dizkapağı kemiğiyle eklemyapar.
Uyluk kemiği üst uç, alt uç ve kemik gövdesinden meydana gelir. Üst uçta bir baş, büyük ve küçük trokanterler (çıkıntılar) ve bir boyun bulunur. Boynun ekseniyle cismi arasındaki açı 130° olup, kalça eklemini meydana getirir. Darbelere karşı oldukça dayanıklıdır. Uyluk kemiği çok sert darbelerde kırılabilir. Özellikle yaşlı kadınlarda düşmelerden sonra uyluk boynu kırıklarına sık rastlanır. kist ve tümörleri de uyluğun hastalıkları arasındadır. Uyluk kasları ön, arka ve iç yan olmak üzere üç gruptur. Ön grup adale lifleri içinde terzi kası, uyluk dörtbaşlı kası, ilyo-psoas kasları bulunur. İç yan grupta toraksi kas; uzun, küçük ve büyük yaklaştırıcı kaslar ve ince kas bulunur. Arka grupta yarı zar kası, yarı kiriş kası, uyluğun iki başlı kası vardır. Bu kaslar vasıtasıyla uyluk oldukça hareketli ve kuvvetli bir
 bölgedir.

Uyluk Kemiği
Uyluk kemiği insan iskeletinin en uzun ve en kaim kemiği olup , uzunluğu beden uzunluğunun yaklaşık olarak dörtte biri kadardır . Uyluk kemiğinin alt ve üst 2 ucu ve şunlar aralarında uzanan ve ” Şaft ” ismini alan bir gövdesi vardır . Üst uçta 4 oluşum göze çarpar . Şunlar ” Uyluk kemiği baş ” , ” Uyluk kemiği boynu ” , ” Büyük trokanter ” ve ” Ufak trokanter ” dir . Uyluk kemiği baş üst uçta kemiğin iç tarafında , bir kürenin yaklaşık 2/üç’ü civarında büyüklükte ve üzerinde eklem yüzeyi ile kaplı kalan bir kemik parçasıdır . Bu parça ” Leğen kemiği ” nin harici yüzündeki ” Asetebulum ” isimli oluşumda bulunan ” Fasies lunata ” isimli eklem yüzeyi ile eklemleşir .Kaval Kemiği
Baldırın içerisinde bulunan uzun 2 kemikten kalın olanı . Bedende uzunluk ve kalınlık durumundan uyluk kemiğinden ( femur ) bir an önce sonra gelir . Yetişkinlerde kaval kemiği üç köşelidir; üç kenarı ve üç yüzü vardır . Baldırın iç ve ön tarafında bulunur; bunun harici arka tarafında kamış kemiği ( fibula ) yer alır . Bu 2 kemikten yalnız kaval kemiği , uyluk kemiği ile eklem yapar ve uyluk kemiği vasıtasıyla iletilen gövde kilosu baldırda yalnız kaval kemiğine devredilir . Kaval kemiği nisbeten ince olmasına rağmen çok sağlamdır . Bu yüzden de uyluk kemiğinden devredilen gövde ağırlığını bir başına taşıyabilecek kapasitededir . Kamış kemiğinin ağırlık taşıma görevi olmadığından , kaval kemiğinden çok ayrı yeten incedir .
iskeletresimleri