Dünyaya düşen meteorlar uluslararası kurallar gereğince nasıl isimlendirilirler?

Dünyaya düşen meteorlar uluslararası kurallar gereğince nasıl isimlendirilirler?

a) Düştüğe yere göre
b) Rönesans sanatçı adlarıyla
c) Ait olduğu yıldız takımına göre
d) Astronom adlarıyla

Doğru cevap:Düştüğü yere göre