Medler Hakkı'nda bilgi

ilkçağda İran’ın kuzeybatı ve batısında devlet kurmuş bir topluluktur. Hint-Avrupa kökenli olan Medler, Dicle Vadisi ile Hazar Denizi arasında kalan İran Yaylası’nın ortasında yaşadılar. Yaşadıkları ülkeye de Media adını verdiler. İÖ 1000 yıllarına ait Asur yazılı belgelerinde bu topluluğun adı geçer. Başlangıçta dağınık topluluklar halinde yaşayan Med boylarını bir araya getiren Kyaksares, Elamlılardan sonra İran Yaylası’nda bir devlet kurdu. Hemedan yakınlarındaki Ekbatana’ yı da başkent yaptı. İÖ 625’te azılı düşmanları İskitlerin Kralı Madiyes’i bir şölende öldüren Medler, başsız kalan İskit boylarını ülkelerinden çıkardılar. D